Beiratkozás, felvételi

Beiratkozás a 2017/18 tanévre

Tisztelt Szülők!

A beiratkozás időpontja: 2017. május 29. és 30. (hétfő, kedd) 14:00-18:00 óra!

A jelentkezés személyesen történik a zeneiskola titkárságán, ehhez jelentkezési lapot ott kérhetnek, vagy a honlapról letölthető. A felvételről, a felvételi eljárás után (hallás- és ritmus vizsgálat), a bizottság javaslata alapján az igazgató dönt.

A tanulói jogviszony a térítési-és tandíj befizetésével jön létre.

A jelentkezéshez szükség van az alábbi dokumentumokra:

  • Jelentkezési lap és szülői nyilatkozat
  • Lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • Diákigazolvány ha van, ennek hiányában a gyermek oktatási azonosító száma (óvodától, iskolától megtudható)
  • Jogosultság esetén a kedvezmény iránti kérelem és a szükséges igazolások (honlapról letölthető).

A jelentkezők számától függően várólistát alakítunk ki.

A tan-és térítési díjat a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ állapítja meg, évente kétszer kell befizetni, a határidő: október 15. és március 15.

A befizetést igazolni kell az iskola felé a visszaigazoló szelvény megküldésével, vagy emailen (info@dhzeneiskola.hu) vagy személyesen.

A felvételről a jelentkezők értesítést kapnak, és órabeosztással, órarend kialakítással kezdődik meg a tanév.


A 2016/2017-es tannév II. félévének tan- és térítési díjának megfizetési határideje:

2017.03.15.

A számlaszám változás miatt jelenleg csekkeket nem tudunk adni, ezért kérjük ha tehetik átutalással fizessék be a tandíjat!
Banki átutaláshoz a számlaszám:
10032000-00336736-00000000

A megjegyzés rovatba kérjük, hogy feltétlenül tüntessék fel:
Szigetszentmiklósi tankerületi Központ PD1901, Tanuló neve, 2016/2017 II. félév

A befizetési igazolását emailben is elküldhetik az alábbi címre:

info@dhzeneiskola.hu

Banki átutalás esetén is kérjük, hogy juttassák el az iskolába az igazolást személyesen a titkárságra, a hangszeres tanárnak, vagy a fenti email címen!


Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola

Térítési- és tandíj 2016/2017

Első és második félév

 

Térítési díj

Tandíj

Tanulmányi
átlag

6 -18 éves

Tanulmányi
átlag

18 -22 éves

22 év felett, nem tankötelezett, dolgozó, több tanszakos, évfolyamismétlés

4,5-5,0

6 900 Ft

4,5-5,0

20 600 Ft

27 500 Ft

4,0-4,4

8 200 Ft

4,0-4,4

23 300 Ft

34 500 Ft

3,5-3,9

11 000 Ft

3,5-3,9

26 000 Ft

41 200 Ft

3,0-3,4

13 700 Ft

3,0-3,4

27 500 Ft

48 000 Ft

2,0-2,9

20 600 Ft

2,0-2,9

41 200 Ft

55 000 Ft

1

27 500 Ft

 

55 000 Ft

69 000 Ft

Új beiratkozó

6 900 Ft

 

20 600 Ft

27 500 Ft

Szolfézs EK: 20 600 Ft (jeles) 22 000 Ft (jó)

A térítési- és tandíj mértéke évenként változhat a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának mértékének kiszámítása miatt.

Melléklet a 3/2015. (VIII. 28.) KLIK elnöki utasításhoz

Tandíj- és térítési díjkedvezmények

 

Legkisebb öregségi nyugdíj: 28 500 Ft

 

38 475 alatt

10%

38 475 – 39 900

20%

39 900 – 42 750

30%

42 750 – 45 600

40%

45 600 – 48 450

50%

48 750 – 51 300

60%

51 300 – 54 150

70%

54 150 – 57 000

80%

57 000 – 59 850

90%

 

 

  1. A díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni.
  2. A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani.
  3. A díjkedvezmény iránti kérelmet minden év október 1-ig kell benyújtani.

 

Díjkedvezmény iránti kérelem a Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzat 2. függeléke